Open menu

RAI Verzekeringsdienst

Vragen? Wij helpen u graag!
Bel 010 - 288 45 96

Wanneer een klant binnenkomt en struikelt over een mat in je bedrijfspand met als gevolg een gebroken arm. Of een medewerker krijgt een ongeluk met een machine. De kosten van dit soort schades kunnen zeer hoog oplopen. In sommige gevallen kan het zelfs de voortgang van je bedrijf in gevaar brengen. De Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt hier dekking voor. 

Waarom een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

✓ Verzekerd voor als uw medewerker een ongeluk krijgt op de werkplek.

✓ Als derden schade lijden door jouw bedrijfsactiviteiten en je de financiële gevolgen hiervan wilt verzekeren.

✓ Als je verzekerd wilt zijn als je schade veroorzaakt bij één van je klanten.

Als een bezoeker iets overkomt op uw bedrijfsterrein, kunt u daarop worden aangesproken. Een ongeluk zit vaak in een klein hoekje. Daarnaast zijn er risico’s die zich ook buiten het terrein kunnen manifesteren, zoals het vrijkomen van hinderlijke of schadelijke gassen, of explosiegevaar. De meeste ongelukken gebeuren op de werkplek. Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de veiligheid van uw werknemers.

Waar kunnen we u mee helpen?

Bent u lid van RAI?In welke verkering(en) heeft u interesse?